FB Find Us on Facebook

Studiować fizykę, nawet fizykę politechniczną – a może przede wszystkim taką, jest konkretna – warto. W coraz szybciej zmieniającym się świecie prawa fizyki są jedynym stałym punktem oparcia (matematyka jest trochę zbyt abstrakcyjna). Fizyk zrozumie i nauczy się wszystkiego.

prof. dr hab. inż. Adam Walanus

Tomasz Goslar, dr hab. nauk fizycznych, inż., profesor Nauk o Ziemi.

Studia wyższe na kierunku fizyka techniczna odbyłem w latach 1976-1981, a po ich ukończeniu, prowadziłem w Gliwickim Laboratorium Radiowęglowym prace badawcze z dziedziny geochronologii, a także badania mechanizmów szybkich zmian klimatu u schyłku epoki lodowej. Za te ostatnie, w 2014r. otrzymałem Nagrodę Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej (zwaną „polskim Noblem”). Z wykształceniem fizyka i inżyniera, oraz praktyką badawczą geochronologa, zbudowałem laboratorium radiowęglowe w Poznaniu, które od powstania w roku 2001 wykonało ponad 110000 analiz wieku radiowęglowego dla niemal 4000 archeologów i geologów z ponad 70 krajów całego świata, i obecnie jest jednym z największych tego typu ośrodków w Europie. Jestem pracownikiem Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza a także Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Film z serii "Wybitne Postacie Uniwersytetu", wyprodukowany przez Studio Filmowe UAM.

Pewien spec od ce-czternaście, na Rubieży,
Lat piętnaście ce-czternaście w kółko mierzył,
A wciąż wierzył, że podejście doń ma świeże,
Choć najstarsze mu raporty, na papierze,
Już na półkach dorobiły się odleżyn

prof. Tomasz Goslar

dr hab. inż. Monika Kwoka w 2003 roku uzyskała tytuł magistra inżyniera Fizyki technicznej - specjalność Optoelektronika, w 2007r. stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk fizycznych, a w 2015r. na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie Elektronika.

Read more: Monika Kwoka

Studiować fizykę, nawet fizykę politechniczną – a może przede wszystkim taką, jest konkretna – warto. W coraz szybciej zmieniającym się świecie prawa fizyki są jedynym stałym punktem oparcia (matematyka jest trochę zbyt abstrakcyjna). Fizyk zrozumie i nauczy się wszystkiego. Gdy zaszła taka życiowa potrzeba podjąłem pracę w Polskim Biurze StatSoft, później byłem profesorem w Instytucie Archeologii, teraz pracuję na Wydziale Geologii AGH, gdzie wspólnie z młodszymi kolegami uruchomiliśmy właśnie kierunek studiów: analiza danych. Jak szerokie horyzonty rozbudza w człowieku fizyka zobaczyć można na mojej stronie: adamwalanus.pl (jest tam też porządniejsze CV, gdyby to kogoś interesowało).

Co dały mi studia na Politechnice Śląskiej, wydział Fizyka. Studia wspominam z sentymentem, była bardzo przyjazna atmosfera, wykładowcy zawsze chętnie służący pomocą, wspaniali koledzy. Było nas pięcioro, czyli małe grono, które zawsze trzymało się razem. Wspaniałe, przyjazne panie w dziekanacie. Studia przygotowały mnie do zycia zawodowego. Dzięki nim przeżyłam przygodę swojego życia, jaką była praca dla centrów firmy telekomunikacyjnej Ericsson na całym świecie. Prowadziłam szkolenia z projektowania sieci komórkowych. Praca ciekawa, zwiedzilam spora część świata. Polecam gorąco studia na wydziale Fizyki. Anka Bul

Marek Swoboda ukończył fizykę techniczną na Politechnice Śląskiej w latach 90. XX wieku. Jest ekspertem w dziedzinie fizyki stosowanej oraz inżynierii biomedycznej. Po ukończeniu studiów na Politechnice Śląskiej rozwijał karierę naukową przy opracowywaniu sztucznego serca w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu oraz na Uniwersytecie Drexel w Filadelfii (USA). Pracował w firmach: Neuro Diagnostic Devices (USA), ide+ (USA). Jest twórcą firm Skryba LLC (USA), RightAir (USA) i AmphiAmericas (USA). Od wielu lat zajmuje się zastosowaniami fizyki w medycynie. Jest przedsiębiorcą i wynalazcą, autorem wielu patentów i publikacji naukowych.

Go to top