FB FindUsonFacebook online 144

Tychy, ul. Piłsudskiego 1, pokoje 170, 172

Opiekun: dr inż. Ewa Wilk

Spis ćwiczeń

 • Opracowanie wyników pomiarów fizycznych.
 • Wyznaczanie gęstości ciał stałych i cieczy.
 • Wyznaczanie modułu sztywności na skręcanie metodą statyczną za pomocą wahadła torsyjnego.
 • Wyznaczanie modułu sztywności na skręcanie metodą dynamiczną za pomocą wahadła torsyjnego.
 • Wyznaczanie momentu bezwładności ciała sztywnego.
 • Analiza drgań mechanicznych w strunach.
 • Wyznaczanie częstotliwości drgań harmonicznych poprzez obserwację krzywych Lissajous.
 • Wyznaczanie parametrów ruchu drgającego za pomocą oscyloskopu.
 • Badanie złożenia mechanicznych drgań harmonicznych poprzez obserwację krzywych Lissajous.
 • Badanie własności materiałów za pomocą defektoskopu ultradźwiękowego.
 • Wyznaczanie czasu zderzenia kul oraz parametrów deformacji.
 • Badanie drgań tłumionych plamki świetlnej galwanometru.
 • Wyznaczanie rezystancji wewnętrznych amperomierza i woltomierza.
 • Badanie zależności napięcia na fotoogniwie od obciążenia.
 • Badanie temperaturowej zależności rezystancji ciał stałych.
 • Cechownie termopary.
 • Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych.
 • Pomiar współczynnika lepkości cieczy za pomocą wiskozymetru Hőpplera.
 • Pomiar współczynnika lepkości oraz wyznaczanie średniej drogi swobodnej, średnicy cząsteczek gazu i liczby Reynoldsa w badaniach przepływu powietrza przez kapilarę.
 • Wyznaczanie ogniskowych soczewek. Badanie wad soczewek.
 • Wyznaczanie szerokości szczelin i stałych siatek dyfrakcyjnych z badań dyfrakcji promieniowania laserowego.
 • Badanie zjawiska skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła w roztworach cukru.
 • Badanie zależności mocy promieniowania podczerwonego emitowanego przez różne powierzchnie od temperatury.
 • Badanie widm emisyjnych wybranych źródeł światła.
Początek strony