FB Find Us on Facebook

Studiuj na Fizyce Technicznej i zostań wykwalifikowanym inżynierem i poszukiwanym specjalistą!

Studiuj FIZYKĘ TECHNICZNĄ! (studia I stopnia – 7 semestrów)

- profil praktyczny

- program konsultowany z przedstawicielami przemysłu

- praktyki przemysłowe - integralna część studiów

- duża ilość zajęć praktycznych

Co będziesz umieć po tych studiach?

- projektować i obsługiwać specjalistyczną aparaturę badawczo-pomiarową i przemysłową

- prowadzić pomiary z wykorzystaniem zaawansowanych technik badawczych

Czytaj więcej: Fizyka Techniczna - nabór 2020/2021

Program studiów jest konsultowany z przedstawicielami przemysłu, aby możliwie jak najlepiej przygotować absolwenta do wymogów współczesnego rynku pracy. Integralną częścią studiów są praktyki przemysłowe, które można realizować we współpracy z naszymi partnerami. Zapewniamy min. 3 miesiące praktyk, które możesz zrealizować w naszych firmach partnerskich – współpracujemy z ponad 30 przedsiębiorstwami ze Śląska i okolic, m.in:

Czytaj więcej: Fizyka Techniczna - Partnerzy/ praktyki studenckie

Na studia pierwszego stopnia na kierunku Fizyka Techniczna może zostać przyjęta osoba, która posiada świadectwo dojrzałości, co jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym.

  • dla  absolwentów  liceów  ogólnokształcących,  którzy zdawali egzamin maturalny w 2015 r. i w latach późniejszych, oraz dla absolwentów techników w 2016 i 2017 r.: matematyka na poziomie podstawowym jako przedmiot główny oraz jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym – do wyboru: matematyka, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
  • dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny w 2014 r. i w latach wcześniejszych, oraz dla absolwentów techników w 2015 r. i w latach wcześniejszych: matematyka na poziomie podstawowym jako przedmiot główny oraz jeden przedmiot dodatkowy  – do wyboru: matematyka na poziomie rozszerzonym lub następujące przedmioty na poziomie podstawowym bądź rozszerzonym: fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
  • kandydatom, którzy zdawali starą maturę, oceny ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów wymaganych przy rekrutacji zostaną przeliczone na punkty (patrz tabela na str. 73 w Informatorze dla Kandydatów na studia);  pod uwagę brana jest ocena z egzaminu dojrzałości pisemnego lub w razie jej braku ocena końcowa z przedmiotów i zajęć obowiązkowych

Przy kwalifikacji na kierunek Fizyka Techniczna bierze się pod uwagę punkty (% wyniku z egzaminu maturalnego) z matematyki na poziomie podstawowym (wynik W1, główny) i jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym: matematyki, fizyki z astronomią, chemii, biologii, informatyki (wynik W2, dodatkowy).

P=0.6*W1+0.4*W2

Dla osób zdających maturę w roku 2014 lub wcześniej, jako drugi wynik (W2) można przyjąć maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym lub jeden przedmiot na poziomie podstawowym (fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka). W wypadku wyboru przedmiotu na poziomie podstawowym, drugi składnik mnoży się przez 0.5, czyli

P=0.6*W1+0.4*0.5*W2

Inne sytuacje dotyczące obliczania ilości przyznanych punktów (uwaga: laureaci olimpiad!) opisane są na stronie internetowej

Jesteś zainteresowana/y studiami na kierunku Fizyka Techniczna? Masz pytania?

Napisz do nas na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.!

Odpowiemy i udzielimy wszystkich potrzebnych informacji.

Dane teleadresowe

Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej
ul. Konarskiego 22B
44-100 Gliwice
tel.: +48 32 237 2216

program1 program2

Jednym z efektów umasowienia studiów wyższych na kierunkach technicznych jest widoczne obniżenie poziomu wiedzy matematyczno-fizycznej absolwentów tych studiów. W rezultacie na rynku pracy, w tym także przy naborze kandydatów na studia techniczne drugiego stopnia, odczuwalny jest brak wystarczającej liczby absolwentów studiów inżynierskich, którzy posiadaliby pogłębioną wiedzę teoretyczną i związane z tym umiejętności pozwalające na rozwiązywanie podstawowych problemów z zakresu nauk technicznych, a także problemów powstających na styku różnych gałęzi wiedzy. Program studiów dla kierunku Fizyka Techniczna został opracowany w taki sposób, by poprzez osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia wypełnić zapotrzebowanie na inżynierów posiadających wspomniane kwalifikacje.

Czytaj więcej: Fizyka Techniczna - Program studiów

Początek strony