FB Find Us on Facebook

Mirosław Wróbel ukończył fizykę techniczną na Politechnice Śląskiej w latach 90. XX wieku. Obecnie  jest członkiem założycielem, członkiem zarządu oraz dyrektorem technicznym Sonovum AG. Jest ekspertem w dziedzinie fizyki stosowanej oraz praw własności intelektualnej.

Po ukończeniu studiów zdobywał doświadczenie w Instytucie Fizjologii Uniwersytetu w Würzburgu, firmach: BRAIN2, SonEM, DRDC DND Canada, CANAMET Inc. (CA), NIMTech Inc. (CA) i Wittenstein AG. Od ponad 20 lat zajmuje się zastosowaniami akusto-optoelektroniki. Jest przedsiębiorcą i wynalazcą, autorem patentów i publikacji naukowych związanych z zastosowaniem technologii ultradźwiękowej.

Fizyka Techniczna

Zapraszamy do studiowania na kierunku „Fizyka Techniczna” (studia I stopnia o profilu praktycznym) prowadzonym w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym.

Początek strony