FB Find Us on Facebook

Mirosława Pawlyta ukończyła fizykę techniczną na Politechnice Śląskiej w 1993 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Instytucie Fizyki Politechniki Śląskiej, Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, École normale supérieure w Paryżu, Wolfson Applied Materials Research Centre Uniwersytetu w Tel Awiwe oraz na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej.

Jest ekspertem w zakresie fizyki stosowanej, mikroskopii elektronowej, nanotechnologii i inżynierii materiałowej. Zajmuje się badaniem wpływu zjawisk fizycznych zachodzących w skali atomowej na własności materiałów. Jest autorem monografii i artykułów naukowych poświęconych otrzymywaniu zaawansowanych materiałów inżynierskich.

Fizyka Techniczna

Zapraszamy do studiowania na kierunku „Fizyka Techniczna” (studia I stopnia o profilu praktycznym) prowadzonym w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym.

Początek strony