FB Find Us on Facebook

FB Find Us on Facebook  

Studiuj na Geoinformatyce i Geologii Środowiska i zostań wykwalifikowanym inżynierem i poszukiwanym specjalistą!

Jesteś zainteresowana/y studiami na kierunku Geoinformatyka i Geologia Środowiska? Masz pytania?

Napisz do nas na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.!

Odpowiemy i udzielimy wszystkich potrzebnych informacji.

 

Dane teleadresowe

Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej
ul. Konarskiego 22B
44-100 Gliwice
tel.: +48 32 237 2216

Na studia pierwszego stopnia na kierunku Geoinformatyka i Geologia Środowiska może zostać przyjęta osoba, która posiada świadectwo dojrzałości, co jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym.

  • dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny w 2015 r. i w latach późniejszych, oraz dla absolwentów techników w 2016 i 2017 r.: matematyka na poziomie podstawowym jako przedmiot główny oraz jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym – do wyboru: matematyka, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, geografia
  • dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny w 2014 r. i w latach wcześniejszych, oraz dla absolwentów techników w 2015 r. i w latach wcześniejszych: matematyka na poziomie podstawowym jako przedmiot główny oraz jeden przedmiot dodatkowy – do wyboru: matematyka na poziomie rozszerzonym lub następujące przedmioty na poziomie podstawowym bądź rozszerzonym: fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, geografia
  • kandydatom, którzy zdawali starą maturę, oceny ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów wymaganych przy rekrutacji zostaną przeliczone na punkty; pod uwagę brana jest ocena z egzaminu dojrzałości pisemnego lub w razie jej braku ocena końcowa z przedmiotów i zajęć obowiązkowych

Przy kwalifikacji na kierunek Geoinformatyka i Geologia Środowiska bierze się pod uwagę punkty (% wyniku z egzaminu maturalnego) z matematyki na poziomie podstawowym (wynik W1, główny) i jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym: matematyki, fizyki z astronomią, chemii, biologii, informatyki, geografii (wynik W2, dodatkowy).

P=0.4*W1+0.6*W2

Dla osób zdających maturę w roku 2014 lub wcześniej, jako drugi wynik (W2) można przyjąć maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym lub jeden przedmiot na poziomie podstawowym (fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, geografia). W wypadku wyboru przedmiotu na poziomie podstawowym, drugi składnik mnoży się przez 0.5, czyli

P=0.4*W1+0.6*0.5*W2

Inne sytuacje dotyczące obliczania ilości przyznanych punktów (uwaga: laureaci olimpiad!) opisane są na stronie internetowej

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów przyjęć

Jak wynika z rozpoznania rynku pracy, utworzenie studiów na kierunku Geoinformatyka i Geologia Środowiska spełnia wzrastające zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie nauk geologicznych i środowiskowych, posiadających wiedzę inżynierską, zdolnych do rozwiązywania problemów na styku różnych dziedzin na rzecz środowiska nowoczesnymi metodami informatycznymi (komputerowymi).

Postępujący rozwój w tworzeniu komputerowych modeli, służących do prognozowania środowiskowego, przetwarzania obrazów, czy też wykorzystania systemów informacji geograficznej itp., stwarza konieczność kształcenia specjalistów w tym zakresie, bowiem kursy i warsztaty z zakresu obsługi specjalistycznego oprogramowania, bez znajomości podstawowej wiedzy z nauk o Ziemi i środowisku, nie spełniają takich oczekiwań.

Świadomość skomplikowanej problematyki środowiskowej w połączeniu z wiedzą geologiczną, będzie pozwalać absolwentom tego kierunku na współpracę w zespołach złożonych ze specjalistów reprezentujących wiele różnych dziedzin nauki i techniki.

Wiedza matematyczna, statystyczna, informatyczna, jak również z zakresu geologii i środowiska, a także znajomość modeli funkcjonujących w wielu programach komputerowych i ich obsługa stwarza całkowicie nowego specjalistę zarówno do prognozowania zmian zachodzących w środowisku, obsługi geologicznej na potrzeby złożowe, jak i doskonalenia, tworzenia nowych modeli i weryfikacji uzyskiwanych prognoz.

Specjaliści po takim kierunku studiów są już obecnie poszukiwani na rynku pracy, bowiem dotychczasowe kształcenie na innych kierunkach stwarzało okazję do zapoznania się albo z wiedzą z zakresu nauk geologicznych, albo z wiedzą informatyczną i inżynierską. Tymczasem kierunek Geoinformatyka i Geologia Środowiska zaspokaja w pełni potrzeby rynkowe pod tym względem.

Czytaj więcej: Geoinformatyka i Geologia Środowiska - Program studiów

Kształcenie na kierunku Geoinformatyka i Geologia Środowiska zyskuje na znaczeniu z uwagi na potrzeby poszukiwań alternatywnych źródeł surowców, w szczególności krytycznych, a także rosnące zapotrzebowanie świadomości społecznej w sferze ochrony środowiska. Narastające zagrożenia związane z ograniczeniami zasobów naturalnych w wodę, źródła energii etc., a także postępujące zmiany klimatyczne i zanieczyszczenie środowiska wskazują na konieczność kształcenia specjalistów, zapewniających zrównoważone wykorzystywanie zasobów naturalnych, z równoczesnym kontrolowaniem i modelowaniem środowiska naturalnego dla stworzenia prognoz o jego stanie. Kształcenie świadomych inżynierów, posiadających wiedzę z zakresu nauk geologicznych i środowiskowych oraz umiejętności rozwiązywania problemów inżynierskich, gotowych do działalności na rzecz interesu publicznego jest uzasadnione ze względów społecznych, a jednocześnie zgodne z efektami uczenia się.

Czytaj więcej: Geoinformatyka i Geologia Środowiska - Partnerzy / praktyki studenckie / zatrudnienie

Nowatorska koncepcja kształcenia na kierunku Geoinformatyka i Geologia Środowiska dzięki zwiększeniu udziału zajęć obieralnych i projektowych daje niepowtarzalną możliwość wyboru własnej ścieżki edukacji.

Można tak pokierować swoimi wyborami aby najlepiej wykorzystać własne umiejętności a później doskonale znaleźć się na rynku pracy. Taki elastycznie skonstruowany program studiów daje także możliwość wyjazdów na staże krajowe i zagraniczne, można tez realizować się w naszych kołach naukowych.

Kładziemy nacisk na kształcenie świadomych inżynierów, posiadających wiedzę z nauk o Ziemi i środowisku, oraz umiejętności rozwiązywania zagadnień inżynierskich, zdolnych do podejmowania wyzwań oraz rozwiązywania problemów na rzecz środowiska nowoczesnymi metodami informatycznymi.

Profesjonalne i praktyczne wykształcenie informatyczne w rzeczywisty sposób zapewnia wiedzę i umiejętności cenione na rynku pracy.

Czytaj więcej: Geoinformatyka i Geologia Środowiska - Opis kierunku

Fizyka Techniczna

Zapraszamy do studiowania na kierunku „Fizyka Techniczna” (studia I stopnia o profilu praktycznym) prowadzonym w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym.

Geoinformatyka i Geologia Środowiska

Od roku 2021 w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym uruchamiany jest nowy kierunek studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim „Geoinformatyka i Geologia Środowiska”

Początek strony