FB Find Us on Facebook

Osoby pełniące funkcję mentora dla studentów kierunku Fizyka Techniczna I rok 2019/20

Student może wybrać jedną osobę celem:

  • pomocy w adaptacji w studiowaniu Fizyki Technicznej na Politechnice Śląskiej,
  • wspomagania procesu uczenia się,
  • udzielania rad i wskazówek dla utrzymania wybranego kierunku.
Początek strony