FB Find Us on Facebook

geochronometriaGeochronometria - Journal on Methods and Applications of Absolute Chronology

ISSN: 1897-1695 
Impact Factor: 1.426

Strona czasopismaCzytajZłóż artykuł

Czasopismo ma charakter wybitnie interdyscyplinarny. Publikowane są w nim artykuły metodyczne z dziedziny datowania bezwzględnego oraz zastosowań w naukach o Ziemi i archeologii.

Czasopismo ma międzynarodową Radę Naukową, a wszystkie artykuły, od pierwszego tomu począwszy, są recenzowane. Od sierpnia 2005 roku, tj. od 24. tomu począwszy, Geochronometria została umieszczona w Science Citation Index Expanded (tzw. lista filadelfijska czasopism). 

Pierwszy tom Geochronometrii ukazał się w roku 1986, w języku polskim, jako Zeszyt Naukowy Politechniki Śląskiej z serii Matematyka-Fizyka, wydany przez Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. W ten sam sposób ukazywały się następne tomy, do tomu 17. włącznie (do roku 1999). Kolejny tom 18., został wydany w języku angielskim w roku 2000, jako tom niezależny od Zeszytów Naukowych, przez Wydawnictwo Wind - J. Wojewoda we Wrocławiu. W ten sam sposób były wydawane następne tomy do 25. włącznie (rok wydania 2006).

Od roku 2007 współpraca z Wydawnictwem VERSITA, zaowocowała umieszczeniem tomów 26-37 na nowoczesnej platformie publikacji elektronicznych MetaPress. Ponadto, w latach 2011-2014 (tomy 38-41), Geochronometria była publikowana w postaci elektronicznej w serwisie SpringerLink. Począwszy od roku 2015 wydawana jest w systemie otwartym przez wydawnictwo DeGruyter.

Tomy 18 – 37, wydane w języku angielskim, zamieszczone są w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.geochronometria.pl.

Tomy od 26 (od roku 2007) są dostępne w serwisie DeGruter Open.

MNiSW logoKorekta językowa artykułów publikowanych w czasopiśmie Geochronometria w 2018 roku - zadanie finansowane w ramach umowy 830/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Korekta wykonywana jest przez native speakera i obejmuje poprawę pisowni, gramatyki, interpunkcji, poprawę składni, użycia wyrazów oraz poprawę płynności tekstu.

MaQAMolecular and Quantum Acoustics

Czasopismo jest międzynarodowym rocznikiem naukowym istniejącym od 1979 roku. Wydawcami czasopisma są: Górnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej oraz Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk.

W MQA ukazują się prace z szeroko rozumianej akustyki. Naukowa rada wydawnicza składa się ze światowej klasy akustyków. Czasopismo jest indeksowane w bazie INSPEC.

Więcej informacji na stronie czasopisma: ogpta.polsl.pl/mqa

Początek strony