FB Find Us on Facebook

Studiowałem na kierunku Fizyka Techniczna na Politechnice Śląskiej w latach 2003 – 2008. Dzięki poznanej na studiach wiedzy oraz zyskanym umiejętnościom dostałem się do programu stażowego Opla, współorganizowanego przez Biuro Karier Politechniki Śląskiej. Po półrocznym stażu zostałem przyjęty do pracy w dziale inżynierii produkcji zakładu Opla w Gliwicach.

W niedługim czasie udało mi się trafić do działu inżynierii jakości, gdzie chciałem pracować od początku. Pracuję tam do dziś. Podstawy programowania w nowoczesnych językach (m.in. Python), znajomość metod statystycznych, organizacja stanowisk pomiarowych, analiza danych pomiarowych, a także umiejętność analitycznego myślenia to zdolności i kompetencje, które zdobyłem lub wzmocniłem w czasie studiów, a które okazały się bardzo przydatne w mojej codziennej pracy.

Fizyka Techniczna

Zapraszamy do studiowania na kierunku „Fizyka Techniczna” (studia I stopnia o profilu praktycznym) prowadzonym w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym.

Początek strony