FB Find Us on Facebook

Marek Swoboda ukończył fizykę techniczną na Politechnice Śląskiej w latach 90. XX wieku. Jest ekspertem w dziedzinie fizyki stosowanej oraz inżynierii biomedycznej. Po ukończeniu studiów na Politechnice Śląskiej rozwijał karierę naukową przy opracowywaniu sztucznego serca w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu oraz na Uniwersytecie Drexel w Filadelfii (USA). Pracował w firmach: Neuro Diagnostic Devices (USA), ide+ (USA). Jest twórcą firm Skryba LLC (USA), RightAir (USA) i AmphiAmericas (USA). Od wielu lat zajmuje się zastosowaniami fizyki w medycynie. Jest przedsiębiorcą i wynalazcą, autorem wielu patentów i publikacji naukowych.

Fizyka Techniczna

Zapraszamy do studiowania na kierunku „Fizyka Techniczna” (studia I stopnia o profilu praktycznym) prowadzonym w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym.

Początek strony