FB Find Us on Facebook

dr hab. inż. Monika Kwoka w 2003 roku uzyskała tytuł magistra inżyniera Fizyki technicznej - specjalność Optoelektronika, w 2007r. stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk fizycznych, a w 2015r. na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie Elektronika.

Zajmuje się nanotechnologią materiałów elektronicznych i ich zastosowaniem w monitoringu środowiska i medycynie współpracując ze najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Obecnie jest profesorem Politechniki Śląskiej, pracując na Wydziale Automatyki Elektroniki i Informatyki jako prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej. Laureatka wielu nagród i wyróżnień, w tym Stypendium MNiSW dla Wybitnego Młodego Naukowca oraz Nagrody I stopnia MNiSW za osiągnięcia naukowe. Uczestniczy w projektach Komisji Europejskiej oraz finansowanych przez NCBiR, NCN oraz MNiSW. Wiceprzewodnicząca Akademii Młodych Uczonych PAN, a także członkini Komisji PAN do spraw upowszechnienia nauki, a w Polskim Towarzystwie Próżniowym pełni funkcję Przewodniczącej Sekcji Nauki o Powierzchni.

Fizyka Techniczna

Zapraszamy do studiowania na kierunku „Fizyka Techniczna” (studia I stopnia o profilu praktycznym) prowadzonym w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym.

Początek strony