FB Find Us on Facebook

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do nauczania fizyki w szkołach poprzez poszerzenie wiedzy z fizyki, pedagogiki, metodyki oraz nowoczesnych technik multimedialnych w procesie nauczania fizyki w szkołach. Program studiów jest nastawiony na aktualizację wiedzy fizycznej i technicznej oraz wskazanie absolwentom współczesnych technik wspomagania procesu nauczania fizyki. Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskają niezbędną wiedzę i umiejętności nauczania przedmiotu Fizyka na wszystkich etapach kształcenia oraz rozbudzenia i rozwijania zainteresowań fizycznych i technicznych uczniów. Absolwenci zostaną przygotowani do organizacji zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych oraz multimedialnych. Studia te mają, także na celu wskazanie jak ważne jest samodoskonalenie i samokształcenie w procesie dydaktycznym. Cel ten zostanie osiągnięty w trakcie samodzielnej pracy słuchacza nad projektami i zagadnieniami stawianymi przez wykładowców w toku studiów.

Fizyka Techniczna

Zapraszamy do studiowania na kierunku „Fizyka Techniczna” (studia I stopnia o profilu praktycznym) prowadzonym w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym.

Początek strony