FB FindUsonFacebook online 144

Dyrekcja Instytutu Fizyki CND zaprasza wszystkich zainteresowanych na kolejne Otwarte Seminarium Naukowe, które odbędzie się 30-01-2019 o godz. 14:00 w auli B, budynku Centrum Nowych Technologii znajdujących się przy ul. Konarskiego 22B.

 

Wykład p.t. "Spektroskopia optyczna zakresu UV-Vis-NIR w badaniach związków małocząsteczkowych i polimerówwygłosi dr hab. Bożena Jarząbek z Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk.

Spektroskopia optyczna zakresu UV-Vis-NIR jest stosunkowo prostą metodą badawczą, pozwalającą uzyskać informacje o właściwościach różnego typu materiałów, w tym polimerów i związków małocząsteczkowych. W trakcie seminarium przedstawione zostaną rezultaty badań właściwości optycznych i stabilności termicznej warstw poliazometin domieszkowanych jodem. Na podstawie wyników badań optycznych in situ wyjaśniony został mechanizm domieszkowania oraz określone temperatury „graniczne” warstw domieszkowanych, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia ich zastosowania w warstwowych strukturach optoelektronicznych i ogniwach słonecznych. Ponadto przedstawiona zostanie ogólna tematyka i potencjał badawczy CMPW PAN w Zabrzu, w aspekcie potencjalnej współpracy naukowej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Seminarium - abstrakt

Seminaria i konferencje

Początek strony