FB Find Us on Facebook

Informacja dla pracowników Politechniki Śląskiej, doktorantów i dyplomantów chcących uzyskać dostęp do danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Dane meteorologiczne lub hydrologiczne mogą być udostępnione na podstawie Porozumienia pomiędzy Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej a Politechniką Śląską.

Wniosek o udostępnienie danych meteorologicznych lub hydrologicznych zawierający

  • dane osobowe Wnioskodawcy
  • rodzaj i zakres danych (obszar, okres, częstotliwość danych)
  • cel wykorzystania danych
  • termin, po którym dane zostaną usunięte z nośników
  • oświadczenie Wnioskodawcy o zaznajomieniu się z treścią Porozumienia

w wersjach papierowej podpisany i w wersji elektronicznej (np. przesłany z wiadomością elektroniczną) przekazuje się prof. dr. hab. inż. Andrzejowi Bluszczowi (Instytut Fizyki, Zakład Zastosowań Radioizotopów), który kieruje go do IMiGW w Warszawie.

 

Do wniosku należy dołączyć:

  • Oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej i cywilnej (zał. 1. do Porozumienia) – przekazywane z wnioskiem do IMiGW.
  • Formularz techniczny urządzenia, na którym przechowywane są dane (zał. 2. do Porozumienia) – przekazywane z wnioskiem do IMiGW.
Początek strony